Služba Filr

Přístup zvenku do UI pomocí VPN

Využití a nastavení ssh/putty/Vzdálený přístup pomocí uivtx

Vzdálené zapínání PC

Nastavení E-mailu