Vzdálený přístup pomocí uivtx

Server uivtx slouží (mimo jiné) jako shell brána do vnitřní sítě ÚI

Pro tento přístup je nutno mít uživatelské konto na tomto serveru (v případě potřeby se obraťe na marsik@cs.cas.cz).