Využití a nastavení ssh/putty

Přesměrování síťového provozu

Je možné ssh využít jako proxy na jiný počítač. Typicky se takto obchází NATování adres. Například

ssh -L 4142:HOSTZANATEM:80 proxyserver

zpřístupní webovy server HOSTZANATEM přes adresu http://localhost:4142/ v případě, že máte uživatelský přístup k serveru proxyserver. Zejména lze využít k zálohování pomocí rsyncu.

V případě putty existuje záložka v nastavení tunnels

Použití klíčů

ssh klient se může autorizovat pomocí klíčů. Tato autorizace se považuje za bezpečnější, je nutno ovšem dodržet zásadní podmínku: privátní klíč NESMÍ být zkompromitován Pro jejich použití je možno mít stejný klíč na více serverech, anebo klíče pro jednotlivé činnosti.

cat KLIC.pub | ssh server “cat - » $HOME/.ssh/authorized_keys”3). Úloha veřejného klíče skončila

Jak jsem zmínil výše, je možné (a žádoucí) pro automatické činnosti použít speciální klíč. V authorized_keys je možno pomocí command=“command argumenty” specifikovat povolené příkazy. Stejně tak je možno akceptovat klíč z vybraných IP adres. Tyto možnosti se využívají zejména při zálohování a podobných činnostech 4))

Použití klíčů v putty

Putty používá jiný formát klíčů než openssh. Následuje stručný návod:

Můžete využívat putty pro přihlášení bez hesla

1) pro používání jako interaktivní shell doporučuji pasfrázi zadat, pro automatické skripty naopak ponechat prázdnou, viz níže.Pasfráze se nikdy nikam neodesílá
2) Soubor KLIC (privátní klíč) uchovejte na bezpečném místě, s jeho pomocí se budete přihlašovat
3) je možno použít metodu copy+paste, pozor na nevhodné znaky
4) rsync umožňuje specifikovat program, který se spojí s vybraným serverem (rsync -e “ssh -i KLIC” src/ ssh:server:/dest