Nastavení VPN klienta pro Windows a další OS

Obecně

Služba VPN je otevřena jenom pro ty uživatele, kteří už ji někdy používali. Pokud se chystáte službu VPN používat poprvé, je potřeba zažádat o její otevření. Otevření služby VPN dělá p. Šimek pro každého uživatele zvlášť. Kontaktujte p. Šimka na simek@cs.cas.cz, tel: 3216. Poté, co Vám pan Šimek potvrdí, že máte VPN povolenou, můžete pokračovat následujícími návody. Výhoda tohoto způsobu řešení je v tom, že na Windows není potřeba instalovat žádný další software. Vše probíhá za pomocí nativních funkcí Windows.

Nastavení ve Windows 7

Návod na nastavení Windows 7 naleznete zde:

Nastavení ve Windows 10

Návod na nastavení Windows 10 naleznete zde:

Nastavení VPN v dalších OS

Naši VPN je možné připojit i z dalších operačních systémů. Je možné, že bude potřeba doinstalovat nějaký další software či plugin. Zde jsou údaje potřebné k nastavení. Vyberte si, který protokol bude jednodušší pro nastavení ve vašem operačním systému. Preferovaná volba je SSTP. Druhý protokol je také plně podporován:

Protokol: SSTP, zabezpečení PEAP (případně EAP-MSCHAPv2), šifrování MPPE, server: vpn.cs.cas.cz, heslo stejné jako do Windows PC v Ústavu (ADUI)

Protokol: IKEv2, zabezpečení EAP-MSCHAPv2, šifrování MPPE, server: vpn.cs.cas.cz, heslo stejné jako do Windows PC v Ústavu (ADUI)