E-mail

Nastavení pro intranet:

IMAP server - imap.cs.cas.cz

POP3 server - pop3.cs.cas.cz

SMTP server - smtp.cs.cas.cz

max. délka zprávy je 20 MB !

LDAP server - ldap.cs.cas.cz, ou=People,dc=cs,dc=cas,dc=cz, port 389

Pro přístup z místa mimo Ústav (např. z domova) je pro elektronickou poštu potřeba nastavit Nastavení pro přímý přístup k serveru z místa mimo Ústav:

IMAP server -uivti.cs.cas.cz port 993 (SSL)

SMTP server -smtp.cs.cas.cz port 465 (SSL)